K

Blagoslovitev obnovljenih orgel (1866-2016) in farni praznik v žitrajski fari v nedeljo, 2. oktobra 2016


Nekaj misli k fotografijam, ki nam približajo blagoslovitev orgel in farni paznik 2016. Orgle je obnavljal ing. Brane Košir iz Sodražice pri Ribnici, za orglami je bil in igral med slovesnostjo prof. Tone Potočnik iz Slovenije:
 


Otroška skupina rada poje vedno pri sv. maši. Vidimo levo stran
© Foto: Mirko Ogris
 


Vidimo desno stran
© Foto: Mirko Ogris
 


Cerkveni pevski zbor na koru med petjem, hkrati vidimo obnovljene orgle
© Foto: Mirko Ogris


Mašo je daroval generalni vikar, gospod msgr Engelbert Guggenberger
© Foto: Mirko Ogris
 


Generalni vikar blagoslavlja orgle, za orglami je med slovesnostjo igral prof. Tone Potočnik
© Foto: Mirko Ogris
 


Generalni vikar, gospod msgr. Engelbert Guggenberger med pridigo.
Skrajno desno Andrea Antolič ki vodi petje otroške skupine.
© Foto: Mirko Ogris
 


Vsi, ki so bili v cerkvi, so lepo sodelovali
© Foto: Mirko Ogris
 


Generalni vikar skupaj s sodelavci pri sveti maši
© Foto: Mirko Ogris
 


Gasilci skupaj z generalnim vikarjem in župnikom Martinom Horvatom.
Levo od generalnega vikarja je komandant gasilcev Miklavčevo, gospod Gerhard Koller
© Foto: Mirko Ogris
 


Ministranti, desno je Ivan Antolič, ki vodi ministrante in levo je Bernhard Wrienz, diakon
© Foto: Mirko Ogris
 


Generalni vikar izroča organistu Jozeju Starzu srebrno odličje svete Cecilije Krške škofije.
© Foto: Mirko Ogris
 


Skupna fotografija, desno od generalnega vikarja je Jozej Starz, levo pa s. redovnica
M. Andreja Starz
© Foto: Mirko Ogris
 


Župan občine Žitara vas, gospod Jakob Strauß izroča, občinsko priznanje
dr. Petru Smolnigu kot predsedniku orgelskega odbora.
V ozadju je Karoline Schippel, svétnica občine Žitara vas
© Foto: Mirko Ogris
 


Skupno smo praznovali blagoslovitev obnovljenih orgel in farni praznik pod šotorom
© Foto: Mirko Ogris
 


Otroška skupina nam je v šotoru, skupaj z Liso Kapus, pripravila nekaj plesnih točk
© Foto: Mirko Ogris
 


V imenu fare se Brigitte Pesjak zahvaljuje dr. Petru Smolnigu,
ki je bil predsednik orgelskega odbora
© Foto: Ferdinand Kampusch
 


Članica farnega sveta, Brigitte Pesjak se v imenu fare zahvaljuje podpredsedniku
farnega sveta, Florianu Fidu, za organizacijo farnega praznika
© Foto: Ferdinand Kampusch
 


Da ne bi bili žejni, so pri šanku stregli:
(z leve) Mario Komposch, Horst Hanschur, Johannes Micheuz in Rudolf Urban
© Foto: Ferdinand Kampusch
 


Farni vrabci so skrbeli za dobro voljo:
z leve: Franz Pristounig, Aleks Rutar, Josef Habernik, Florian Golautschnik in Ivan Antolič
© Foto: Ferdinand Kampusch
 


Za mizo Jozej Starz, žitrajski organist, njemu z leve pa mojster,
ki je obnavljal orgle, Brane Košir
© Foto: Ferdinand Kampusch
 


Horst Hanschur, prvi z leve, nato župnijski upravitelj Martin Horvat in Erich Mitsche
© Foto: Ferdinand Kampusch
 


(z leve) Msgr. Guggenberger, generalni vikar, dr. Peter Smolnig in Horst Hanschur
© Foto: Ferdinand Kampusch
 


Farni vrabci so nas razveseljevali z lepimi melodijami
© Foto: Mirko Ogris
 


Župan Jakob Strauß piše svoje misli v Spominsko knjigo
© Foto: Ferdinand Kampusch
 


Gottfried Tazol z družino.
Prvi z leve župnijski upravitelj Martin Horvat in skrajno desno dr. Peter Smolnig
© Foto: Ferdinand Kampusch

© 2018 - 2020 by Pfarre Sittersdorf / Župnija Žitara vas
 
© 2018 - 2020 by Pfarre Sittersdorf / Župnija Žitara vas